Můj příběh: Daniela

Danka-portret-koleckoKdyž se dívám zpátky, mám pocit, že celý život INVESTUJI do lidí.

Přináší mi to hluboké uspokojení. Moc mě baví pomáhat lidem v rozvoji jejich potenciálu, jehož velikost i hloubka mě pokaždé znovu dokáže překvapit a ohromit. Mám ráda život. Mám ráda lidi…

Pravda, v prvních desetiletích spíš jiní lidé investovali do mě. Moji rodiče a prarodiče, později můj partner (nyní už dlouhá léta jedinečný a skvělý manžel Pavel, který do mě investuje stále) a spousta dalších výborných lidí. Jsem jim za to moc vděčná, protože jejich přístup položil hluboké základy mého vnímání vlastní hodnoty a identity.

Když mě v mém prvním zaměstnání po absolvování vysoké školy moc nebavilo investovat do rozvoje československého hospodářství,  odešla jsem na mateřskou a víc než dobrou desítku let jsem plně INVESTOVALA do rozvoje našich dětí (Daniel, Andy a později ještě Niké). To je investice, která se mi nesmírně vyplatila a stále se mi „vrací“ – je pro mě obrovskou radostí pozorovat samostatnost, proaktivitu a rozvíjející se potenciál vlastních dětí a těšit se ze skvělých vztahů s nimi. Velmi vysoká ROI:-)

Už v době mateřské jsem hodně INVESTOVALA také do dalších lidí a do jejich rozvoje. Ať v rámci několika organizací (jako konzultant a mentor) nebo prostě na bázi rozvíjení osobního vztahu s nimi. Myslím, že i tyto investice přinášejí návratnost – mnozí z těchto lidí jsou zralí, samostatní krásní lidé, kteří žijí hodnotné životy a dále investují do druhých.

Paříž-rodinka1107-smTeď už deset let také školím (a právě že nejen školím, ale také opět INVESTUJI do lidí) jako externista na vysoké škole i pro další organizace a firmy. Rozvoj lidských zdrojů, leadership, management a manažerské metody a techniky, to jsou oblasti, které vyučuji a konzultuji. Baví mě to, jako téměř všechno v životě.

A pak, není to až tak dávno, přišel správný moment i pro koučink. Dost dlouho jsem se po něm „dívala“ jen tak zdálky… Ale pod vlivem jednoho dobře naslouchajícího a komunikujícího kouče (díky, Ricku!) jsem udělala důležité rozhodnutí: absolvovat certifikovaný trénink profesionálního kouče a vydat se i na tuto kariérní dráhu. Pokládám to za velmi dobré životní rozhodnutí!

Teď jsem tady, abych skrze koučink opět INVESTOVALA do života dalších skvělých lidí – třeba právě do Tebe! Moc se těším, až budeme spolu objevovat Tvoje neobjevená zákoutí a společně rozvíjet Tvůj úžasný potenciál!

Daniela

Váš INVESTUJÍCÍ kouč

P.S. Na začátku koučovacích sezení zpravidla s klienty začínáme vykáním a přitom se oslovujeme vlastními jmény. Při delší sérii sérii setkání to pak po vzájemné dohodě někdy změníme.
Efektivní koučování je o blízkém vztahu. Proto jsem se na těchto stránkách rozhodla jako základní komunikační modus použít tykání. Věřím, že to takto přijmeš:-)