Jak koučink probíhá

P1320775+w1200Výsledky koučování jsou takové „šaty na míru“ podle potřeb každého jednotlivce.
Své „šaty“ (to, čeho chceš v životě dosáhnout, co chceš změnit) si můžeš „šít“ sám (sama) podomácku nebo s kamarádkami, ale s asistencí zručného krejčího se svých šatů dočkáš dříve a budou kvalitněji udělané (pokud tedy zrovna nejsi opravdový krejčí nebo švadlena :) ). Stejně tak ke svým cílům a změnám dojdeš s pomocí kouče („krejčího“) rychleji a kvalitněji. Tvé „šaty“ Ti prostě budou líp sedět!

Rozsah spolupráce v koučování závisí vždy na Tvých požadavcích a situaci. Můžeme se setkat třeba jen dvakrát nebo třikrát nebo spolupracovat po několik měsíců.

Krátkodobá varianta (1-3 koučovací sezení) je vhodná v případě, když řešíš nějakou konkrétní záležitost nebo projekt, potřebuješ si srovnat myšlenky, dojít k zásadnímu rozhodnutí nebo jen nastartovat plánované změny.
Dlouhodobá varianta (6-12 koučovacích sezení) umožňuje změny na hlubší úrovni (v myšlení, práci s návyky). Můžeme spolu pracovat na posílení sebedůvěry, odstraňování nevhodných vzorců chování apod. Při této dlouhodobější variantě dochází k hlubším a trvalejším změnám.

Koučovací sezení probíhají individuálně, zpravidla v 2týdenních intervalech nebo podle dohody. Trvají obvykle 60 minut. Při koučování párů je třeba počítat s koučovacím sezením v délce 90 minut. Forma setkání může být „tváří v tvář“ – v mé kanceláři, ve vaší firmě, nebo např. v tiché kavárně. Skype je rovněž velmi vhodný, případně i telefon.

Prvním krokem v sérii koučovacích sezení bývá obvykle nastavení jasně vymezených cílů, kterých chce klient dosáhnout. Dalším krokem je stanovení rámcového plánu a pak už následuje to samotné tvůrčí konkrétní hledání a objevování nejlepších cest k vytčeným cílům.

V průběhu koučovacích sezení si můžeš utřídit myšlenky, promyslet nová řešení, objevit souvislosti, nalézt motivaci, odhalit své návyky a změnit je.

Obsah koučovacích sezení je naprosto důvěrný a zůstává jen mezi koučem a klientem. Koučuji podle standardů ICF (Mezinárodní koučovací asociace).