Cena

cena-thumbVstupní koučovací konzultace „Koučink za kačku“ stojí 1 Kč.

Cena dalších koučovacích sezení je stanovena vždy na základě vzájemné dohody. Ze své strany přihlížím k tomu, jaký je počet dohodnutých koučovacích sezení, kdo je plátcem koučovacích sezení (individuální osoba, která si hradí vše sama, nebo firma), kde koučování probíhá (je-li potřeba cestovat). Při prvním sezení se spolu na ceně přesně dohodneme.

Slevu poskytuji kaskádovitě pro dlouhodobější varianty koučování (3 – 6 – 12 sezení). Slevu poskytuji také studentům do 26 let a matkám na mateřské dovolené.