Koučink

Co je koučink?

Koučování je mocný transformační nástroj, jak skutečně v praxi dojít k cílům a vizím, za kterými jdete v různých oblastech svého života. Pokud jste si je ještě nestanovili, koučinkové konverzace vám mohou pomoci je objevit a nadchnout se pro ně. Tato individuální forma práce na vašem rozvoji vám pomůže dotáhnout to, co už možná víte a tušíte, ale ještě plně nežijete.

Zobrazit podrobnosti...

Jak koučink probíhá

Výsledky koučování jsou takové „šaty na míru“ podle potřeb každého jednotlivce. Své „šaty“ (to, čeho chceš v životě dosáhnout, co chceš změnit) si můžeš „šít“ sám (sama) podomácku nebo s kamarádkami, ale s asistencí zručného krejčího se svých šatů dočkáš dříve a budou kvalitněji udělané (pokud tedy zrovna nejsi opravdový krejčí nebo švadlena :) ). Stejně tak ke svým cílům…

Zobrazit podrobnosti...

Cena

Vstupní koučovací konzultace „Koučink za kačku“ stojí 1 Kč. Cena dalších koučovacích sezení je stanovena vždy na základě vzájemné dohody. Ze své strany přihlížím k tomu, jaký je počet dohodnutých koučovacích sezení, kdo je plátcem koučovacích sezení (individuální osoba, která si hradí vše sama, nebo firma), kde koučování probíhá (je-li potřeba cestovat). Při prvním sezení se spolu na ceně přesně…

Zobrazit podrobnosti...